Advies

Advisering OVL-installatie

Er zijn allerlei situaties en vraagstukken te bedenken waarin u als opdrachtgever behoefte heeft aan ondersteuning op het gebied van Openbare Verlichtingsinstallaties. Infra Light Engineering beschikt over voldoende capaciteit om u deze ondersteuning te geven. Met onze zeer ruime ervaring mag gerust worden gesteld dat de meeste vraagstukken al wel eens de revue hebben gepasseerd.

In de komende jaren staat uw organisatie voor grote uitdagingen: Hoe worden de energiedoelstellingen bereikt? Hoe gaat u om met het “verledden” van uw Openbare Verlichtingsinstallatie en met welke producten kan dat het beste worden gerealiseerd? Moet het huidige kabelnet versneld worden gesepareerd of handhaaf ik de huidige situatie van het kabelnet? Moeten toekomstige nieuw aan te leggen voedingsnetten wisselspanningsnetten blijven of is het interessant genoeg om een gelijkspanningsnet aan te leggen?

In al dit soort vraagstukken willen wij u graag bijstaan. Infra Light Engineering is een onafhankelijk advies- en engineerbureau, niet gekoppeld aan een leverancier en /of installatiebedrijf, die u kan ondersteunen bij aanbestedingen, bij beleid- en beheerszaken, het opstellen van bestekken, het maken van lichtontwerpen en het maken van productkeuzes.

Ons motto : “Less is more” oftewel met minimale middelen het maximale resultaat behalen.
De openbare ruimte zal in de komende jaren een forse verandering ondergaan. Sociale- en verkeersveiligheid staan voorop in het maken van keuzes op het gebied van de Openbare Verlichting. Met behulp van de laatste ontwikkelingen op het gebied van LED-verlichting kan de openbare ruimte aantrekkelijker, duurzamer en energiezuiniger worden ingericht. Wij kunnen u helpen in het maken van de juiste keuzes.

Wij werken ontwerpplannen uit, compleet met licht- en kabelberekeningen, schrijven bestekken met alle bijbehorende documenten, aanbestedingsleidraden, en dat alles aan de hand van de laatst geldende richtlijnen en normen.