Bestekken en aanbesteden OVL

Om tot de realisatie van een nieuw aan te leggen, of het beheer en onderhoud van een, Openbare Verlichtingsinstallatie te kunnen komen, wordt er veelal gekozen voor het aanbesteden van een werk of dienst. Met alleen het ontwerpen van een Openbare Verlichtingsinstallatie op papier zijn we er niet. De uitgangspunten en omschrijving van het uit te voeren werk of dienst worden dan vastgelegd in een bestek of technische omschrijving.

Een goed opgesteld bestek is van belang om te voorkomen dat gedurende de uitvoering van het werk of dienst de in het bestek gehanteerde omschrijvingen niet voor meerdere uitleg vatbaar zijn en dus voor verwarring zorgen gedurende de uitvoering van de aanbesteedde werkzaamheden. Tevens helpt het de opdrachtgever in de gemaakte keuzes van het materiaal en de kwaliteit van de uitvoering.

Een goed bestek helpt u bij het bewaken van de kosten en kwaliteit van het project.

In veel gevallen wordt er gekozen voor een bestek, welke is opgesteld middels de RAW-systematiek, maar vaak kan er ook gekozen worden voor een vereenvoudigd bestek.

RAW staat voor Rationalisatie en Automatisering Grond-, Weg-, en Waterbouw en is een stelsel van juridische, administratieve en technische voorwaarden welke gehanteerd worden voor het maken van infrabestekken.

Infra Light Engineering zal samen met u in overleg treden om te onderzoeken welke manier van aanbesteden het beste past bij de door u uit te zetten werkzaamheden. Hierbij wordt uiteraard gekeken naar de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 (zoals deze geldt vanaf 1 juli 2016), het Aanbestedingsreglement Werken 2016 en de Standaard RAW bepalingen 2020. Welke gunningscriteria wil de opdrachtgever hanteren, hoe wil men deze aanbesteding in de markt zetten. Keuzes die van belang zijn en u als opdrachtgever helpen om tot het uiteindelijke gewenste eindresultaat te kunnen komen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden bij het uitzetten van aanbestedingen, neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs.