Innovaties OVL

Waar vroeger de ontwikkelingen in de Openbare Verlichting overzichtelijk plaatsvonden en veelal in beperkte mate kenbaar gemaakt werden, is de realiteit van vandaag dat de technologische ontwikkelingen zo snel gaan dat het lastig is hierin overzicht te verkrijgen. Wat vandaag aangekocht en geplaatst wordt, kan morgen alweer verouderd en achterhaald zijn. Voor veel beheerders was het vroeger heel duidelijk welk type lichtbron in welke situatie toegepast moest worden. De huidige generatie LED-armaturen met diverse lumenstromen zorgt ervoor dat de toepasbaarheid van armaturen en lichtbronnen zo veelzijdig is dat voor vele beheerders de zogenaamde bomen niet meer door het bos te zien zijn.

Infra Light Engineering kan u hierin bijstaan en adviseren. Wij doen dit onafhankelijk van welk installatiebedrijf of leverancier dan ook. Mede hierdoor kunnen wij u aan de hand van diverse berekeningen laten zien welk type armatuur en/of lichtbron het best toepasbaar is in de door u geschetste situatie.

Openbare Verlichting is in te delen in functionele en decoratieve verlichting.

Functionele verlichting

Functionele verlichting wordt voornamelijk toegepast langs de rijks-, provinciale-, gebiedsontsluitings-, erftoegankelijkheidswegen en fietspaden. Belangrijk bij het functioneel verlichten is dat het licht daarheen wordt gebracht waar het gewenst is, hierbij dus rekening houdend met de zogenaamde lichthinder. Door het toepassen van de juiste optieken kan dit gerealiseerd worden. Bij functionele verlichting heeft dit, naast de levensduur en kosten voor onderhoud en beheer, een grotere prioriteit dan het uiterlijk van het armatuur.

Decoratieve verlichting

Bij decoratieve verlichting of stadsilluminatie moet vooral gedacht worden aan het verfraaien van een stadscentrum, woonwijk of plein. Waar bij decoratieve verlichting het toepassen van een bepaald verlichtingsobject (klassiek of modern) binnen de openbare ruimte van belang kan zijn, moet bij stadsilluminatie worden gedacht aan het, op sfeervolle wijze, aanlichten van gebouwen en kunstobjecten. Hierbij is vormgeving van het armatuur weer minder van belang dan het op juiste wijze uitlichten van het object (gebouw en/of kunstvorm). Bij stadsilluminatie is ook de kleur van de lichtbron van belang. Bij decoratieve verlichting doet de LED ook steeds meer zijn intrede. Waar het in het verleden ondenkbaar was LED toe te passen bij dit soort armaturen, is het door de ontwikkelingen van LED’s in de laatste jaren meer en meer toepasbaar. En dat niet alleen door de verscheidenheid aan kleuren (sfeerbepalend) die mogelijk zijn maar ook door de verschillende manieren van verlichten (direct en indirect). Meer nog dan functionele verlichting is decoratieve verlichting van invloed op ons gevoel van welbehagen in de openbare ruimte.

Smart City

Het toepassen van informatie- en communicatietechnologie (ICT) is niet nieuw, maar deze toepassing hanteren binnen de openbare ruimte wel. Stedenbouwkundigen nemen deze toepassing steeds vaker op in hun visie en het begrip Internet of Things (IoT) komt daarbij steeds vaker om de hoek kijken. Het zijn oplossingen die er toe moeten bijdragen dat de kwaliteit van leven wordt verbeterd. Het gebruik van stedelijke informatica en technologie helpt de beheerders van de openbare ruimte te controleren wat er in de openbare ruimte en binnen de infrastructuur gebeurt. Het gebruik van sensoren in de openbare ruimte leidt er toe dat er allerlei gegevens verzameld worden over de activiteit in een bepaald gebied, die er weer aan bijdraagt een betere toepasbaarheid van de Openbare Verlichting in dat specifieke gebied van de openbare ruimte.

Het toepassen van een Smart City kan de beheerder bijvoorbeeld helpen in het verbeteren van dimscenario’s waarmee uiteindelijk de energiekosten fors gereduceerd kunnen worden. Wanneer men bijvoorbeeld weet op welke tijdstippen het op een bepaald traject rustig of druk is, kan de Openbare Verlichting hierop worden aangepast.

Gelijkspanningsinstallatie OVL

Het toepassen van gelijkspanning in de Openbare Verlichting zal, naar verwachting, in de nabije toekomst alleen maar gaan toenemen. De veelal verouderde wisselspanningsnetten, vaak niet in eigendom van de gemeente, zijn daar met hun storingsgevoeligheid debet aan. Steeds meer gemeenten hebben de wens om hun kabelnetten te separeren om de kosten te drukken en de storingen in het kabelnet terug te dringen. Gelijkspanningsinstallaties zijn in aanleg en beheer kostentechnisch aantrekkelijker en belangrijker nog, gelijkspanningsinstallaties zijn stabieler en daardoor minder storingsgevoelig. Naast het toepassen van LED-armaturen kan met het toepassen van gelijkspanning een grote stap gezet worden in het verduurzamen van de Openbare Verlichtingsinstallaties. Deze verduurzaming is voornamelijk terug te vinden in het verminderen van de energieconversies, het reduceren van het gebruik van koper (dunnere en langere voedingskabels) en verminderen van het aantal schakelkasten en componenten in de installatie. Daarnaast is de verwachting dat deze installaties langer mee zullen gaan dan de huidige wisselspanningsinstallaties.

Is er dan helemaal niets op tegen…. zeker wel. De bestaande voedingsnetten dienen wel geschikt te zijn voor het toepassen van gelijkspanning. Het vervangen van dergelijke kabelnetten kunnen hoge kosten met zich meebrengen. Naast het voordeel dat het aantal schakel- en verdeelinrichtingen verminderd kan worden, zullen de aanschafkosten van nieuwe schakel- en verdeelkasten vele malen hoger liggen dan de gebruikelijke toegepaste kasten.

Wenst u meer informatie over deze items, neem dan contact op met één van onze adviseurs.