SER Energie akkoord

SER Energieakkoord

In september 2013 sloten meer dan veertig organisaties het Energieakkoord voor duurzame groei. Het gezamenlijke doel van deze organisaties was het verder verduurzamen van onze samenleving met als hoofddoel het terugdringen van het energiegebruik. Dit SER Energieakkoord gaat veel verder dan alleen het terugdringen van het energiegebruik in Openbare- en Verkeersregelinstallaties, maar in onze expertise beperken wij ons tot de Openbare Verlichting en Verkeersregelinstallaties.

De volledige tekst over OVL en VRI in het Energieakkoord luidt:

“Voor Openbare Verlichting wordt gestreefd naar een versnelde renovatie van het huidige, grotendeels verouderde park. Openbare Verlichting en verkeersregelinstallaties zullen ten opzichte van 2013 20% besparing leveren in 2020 en 50% in 2030. Op weg hiernaartoe is minimaal 40% van het bestaande openbare verlichtingspark in 2020 voorzien van slim energiemanagement en energiezuinige (led) verlichting. Partijen aan vraagzijde zijn gemeenten (VNG), provincies (IPO) en Rijkswaterstaat, aan de aanbodzijde FME/NLA (Nederlandse Licht Associatie) en Nederland ICT. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de kennis en expertise die de dochters van de netbedrijven hierover hebben vergaard.”

Concreet zijn de onderstaande doelstellingen voor OVL- en VRI-installaties in dit akkoord bepaald:

  • 20% energiebesparing OVL en VRI’s in 2020 ten opzichte van 2013;
  • 50% energiebesparing OVL en VRI’s in 2030 ten opzichte van 2013;
  • 40% slim energie management OVL in 2020;
  • 40% energiezuinige OVL in 2020.

Als het huidige areaal van uw organisatie hoofdzakelijk bestaat uit conventionele armaturen kan, door het vervangen van deze armaturen voor nieuwe LED-armaturen, een significante energie- en kostenbesparing worden gerealiseerd.

Het toepassen van LED-lichtbronnen in plaats van de conventionele lichtbronnen levert in vele gevallen al een behoorlijke energiebesparing op. Daarnaast kan het toepassen van dimsystemen in de Openbare Verlichting tot een verdere besparing leiden. Afhankelijk van het gekozen dim-regime en type lichtbron kan deze besparing oplopen tot ca. 30% (bovenop de gerealiseerde ca. 50% energiebesparing van LED ten opzichte van een conventionele lichtbron).

Infra Light Engineering wil graag met u in gesprek om tot de realisatie van deze energiedoelstelling voor uw organisatie te komen. Aan de hand van een inventarisatie van uw OVL-installatie wordt er een meerjarenbegroting opgesteld waarin alle verlichtingsobjecten voorzien zijn van een kwaliteitscijfer. Vervolgens wordt er vanuit de meerjarenbegroting een meerjarenonderhoudsplan opgesteld, waarin de te vervangen verlichtingsobjecten (lichtmasten en armaturen) zijn opgenomen, waarbij uiteraard de meest verouderde objecten als eerste vervangen zullen worden.