SER Energie akkoord

In september 2013 sloten meer dan veertig organisaties het Energieakkoord voor duurzame groei. Het gezamenlijke doel van deze organisaties was het verder verduurzamen van onze samenleving met als hoofddoel het terugdringen van het energiegebruik. Dit SER Energieakkoord gaat veel verder dan alleen het terugdringen van het energiegebruik in Openbare- en Verkeersregelinstallaties, maar in onze expertise beperken wij ons tot de openbare ruimte waar bij Openbare Verlichting en verkeersregelinstallaties het zwaartepunt ligt.

De volledige tekst over OVL en VRI in het Energieakkoord luidt:

“Voor Openbare Verlichting wordt gestreefd naar een versnelde renovatie van het huidige, grotendeels verouderde park. Openbare Verlichting en verkeersregelinstallaties zullen ten opzichte van 2013 20% besparing leveren in 2020 en 50% in 2030. Op weg hiernaartoe is minimaal 40% van het bestaande openbare verlichtingspark in 2020 voorzien van slim energiemanagement en energiezuinige (led) verlichting. Partijen aan vraagzijde zijn gemeenten (VNG), provincies (IPO) en Rijkswaterstaat, aan de aanbodzijde FME/NLA (Nederlandse Licht Associatie) en Nederland ICT. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de kennis en expertise die de dochters van de netbedrijven hierover hebben vergaard.”

Concreet zijn de onderstaande doelstellingen voor OVL- en VRI-installaties in dit akkoord bepaald:

 • 20% energiebesparing OVL en VRI’s in 2020 ten opzichte van 2013;
 • 50% energiebesparing OVL en VRI’s in 2030 ten opzichte van 2013;
 • 40% slim energie management OVL in 2020;
 • 40% energiezuinige OVL in 2020.

Stand van zaken en de nabije toekomst:
De tijd heeft niet stilgestaan, intussen is 2020 al gepasseerd. Mooi tijd voor een terugblik om te kijken hoe ver we staan en een vooruitblik naar 2030 en ver daarna…..
Vragen die belangrijk zijn voor de terugblik:

 • Hoe ziet nu het areaal er uit?
 • Is de 20% energiebesparing behaald?
 • Is de 40% energiezuinige verlichting behaald?
 • Is het areaal voor 40% voorzien van een slim energie management?
 • Wordt er daadwerkelijk zoveel bespaard al LED beloofd heeft?

Vragen die gesteld zouden kunnen worden naar de toekomst toe:

 • Welke stappen kunnen/moeten gezet worden richting de 50% energiebesparing?
 • Past het toegepaste slim energie management systeem nog bij de wensen? Hierin hebben de leveranciers ook diverse grote innovaties doorgevoerd.
 • Past het huidige beleidsplan en/of beheerplan nog bij de huidige materialen, aangezien deze andere technische eigenschappen hebben, zoals een langere levensduur.
 • Is het meerjarenonderhoudsplan nog actueel? Of moet deze eens onder de loep genomen worden met onder andere de nieuwe technische eigenschappen (o.a. levensduur) van de armaturen?
 • Bezuinigingen zijn op elk werkgebied te voelen, past de meerjarenbegroting nog bij het huidige budget?

Infra Light Engineering wil graag met u in gesprek om de bovengenoemde vraagstukken eens door te nemen. Met onze uitgebreide kennis kan bij vroegtijdig bijsturen in de meerjarenbegroting, meerjaren onderhoudsplan en het aanpassen van, of het opstellen van een standaard materialenlijst een positieve stap gezet worden naar de energiedoelstelling van 50% energiebesparing in 2030.