Engineering OVL-installatie

Engineering OVL-installatie

Infra Light Engineering stelt de engineering, berekening en het ontwerp samen van een enkelvoudige straat tot aan complete woonwijken. Alle projecten worden met zorg uitgewerkt volgens de meest recente regelgeving en normen. Naast de lichttechnische ontwerpen realiseren wij ook het ontwerp van het toe te passen kabelnet (voedingsnet) voor u en kunnen wij het totaal op tekening weergeven, van voorlopig ontwerp tot aan, desgewenst, het uitvoeringsontwerp.

Een goed onderbouwd en gefundeerd lichtontwerp draagt er toe bij dat er in de uitvoeringsfase geen problemen zijn of grootschalige wijzigingen doorgevoerd moeten worden. Wij zijn dan ook van mening dat voor het uitwerken van een goed ontwerp, goed klantencontact en het bespreken van de te nemen uitgangspunten van belang zijn.

Met een goed ontwerp reduceert u de initiële kosten in de uitvoeringsfase.