Lichtontwerp

Het ontwerpen van een Openbare Verlichtingsinstallatie start met het vaststellen van de toe te passen materialen. Binnen het inrichtingsbeleid van de openbare ruimte in gemeenten is vastgelegd waaraan de toe te passen materialen moeten voldoen. Aan de hand van de gemaakte keuzes voor armaturen en lichtbronnen, in combinatie met de posities van de lichtmasten, wordt het ontwerp opgesteld. Met behulp van simulatieprogrammatuur kan worden berekend en gevisualiseerd of het opgestelde ontwerp voldoet aan de gestelde richtlijnen.

Infra Light Engineering maakt voor het opstellen van lichtberekeningen gebruik van het programma Calculux en/of DIALux. Met de resultaten van de lichtberekeningen kunnen we dus direct vaststellen of het lichtontwerp voldoet aan de gestelde eisen en richtlijnen. Onze lichtberekening voldoet aan de richtlijn van de NSVV “Aanbevelingen voor Openbare Verlichting”. Indien noodzakelijk kan met de uitkomsten van de lichtberekening het ontwerp verder worden verbeterd. Daarnaast beschikken wij over alle zogenaamde “I-tabellen” van de meest gebruikte armatuur typen, zodat wij ook een goed vergelijk van diverse type armaturen voor u kunnen opstellen, waarmee u een gerichte keuze kunt maken voor de beste oplossing.

Om tot het juiste lichtontwerp te kunnen komen wordt er gebruik gemaakt van de meest recente normen en richtlijnen voor openbare verlichting.

U mag van Infra Light Engineering verwachten dat wij bij het opstellen van lichtontwerpen een eerlijk beeld schetsen van de te verwachten uitkomsten. Wij willen onze onafhankelijkheid waarborgen en zijn er niet bij gebaat u een positiever beeld voor te schetsen dan de werkelijkheid zal zijn bij toepassing van een bepaald product. Wat weer niets wil zeggen over dat specifieke product. Het is nu eenmaal zo dat het ene product beter toepasbaar is voor een bepaald wegprofiel dan het andere.

Naast de lichttechnische aspecten kijken wij ook bij het toepassen van armaturen naar het energie-verbruik en op welke wijze deze toepasbaar zijn binnen uw energiedoelstellingen.

Kortom:  “Ons lichtontwerp is uw energiebesparing”.