Ondersteuning

Infra Light Engineering is door haar geruime ervaring in de Openbare Verlichting meer dan goed in staat u bij te staan op allerlei gebieden binnen de Openbare Verlichtingsinstallaties. Of het nu gaat om advisering, engineering of het beheer van uw installaties, voor al deze disciplines beschikken wij over specialisten die u ondersteunen in het realiseren van uw doelstellingen en taken.

Daarnaast kunnen wij voor u het hele areaal inventariseren en een kwaliteitscontrole uitvoeren aan de hand van bijvoorbeeld de kwaliteitscatalogus Beeldkwaliteit Openbare Ruimte van het CROW.

Tevens kunnen wij gedurende uitvoeringstrajecten de directievoering op ons nemen en zorgdragen voor het houden van toezicht op de uitvoering zodat de Openbare Verlichtingsinstallatie uiteindelijk wordt opgeleverd overeenkomstig de uitgangspunten van het bestek. Het moment om te toetsen of de aannemer de gewenste kwaliteit levert is tenslotte ten tijde van de uitvoering. En dat is ook het moment om eventueel bij te sturen, mocht dit noodzakelijk zijn en voorkomt onnodige discussies bij oplevering van een project.