Directievoering en Toezicht

Directievoering

Om te zorgen dat het eindresultaat voldoet aan uw wensen kan Infra Light Engineering het project in de realisatiefase voor u begeleiden. Uw belangen worden optimaal behartigt en onze proactieve aanwezigheid schept helderheid en projecten ondervinden minder stagnaties. Goede samenwerking en communicatie vormen een belangrijke basis voor een constructieve uitvoering. Wij denken niet in problemen, maar in mogelijkheden om tot oplossingen te komen en verwachten dat ook van alle betrokken partijen. Gebruikmakend van onderlinge expertise en voorkomen dat onduidelijkheden ontstaan, zijn continue afstemmingsprocessen waarin wij gedurende het uitvoeringstraject een actieve rol vervullen.

Toezicht op projecten

Tijdens de reconstructie of herinrichting van een project vertegenwoordigt Infra Light Engineering de belangen van de opdrachtgever. Ook hierbij zorgt een proactieve houding het voorkomen van problemen in de uitvoering en helpt het om het uitvoeringsteam zo efficiënt mogelijk te laten functioneren. De toezichthouder bewaakt de contractuele afspraken met de aannemer en communiceert met de gemeente. Tot onze werkzaamheden op het gebied van directievoering en toezicht behoren ook de inrichting van de projectorganisatie, advisering over meer en minderwerk en ingediende betalingstermijnen, documentatiebeheer, het opstellen van periodieke financiële overzichten en de opleveringsprocedure.

Detachering

Desgewenst kunnen wij ook in goed overleg met u als opdrachtgever komen tot een oplossing om onze werknemers te detacheren gedurende een bepaalde periode van het project. Hierbij kunt u denken aan het verwerken van revisiegegevens op locatie, het verwerken van beheergegevens en/of de ondersteuning bij het opstellen van beleids- of beheerdocumenten. Voor specifieke gevallen stellen wij een raamovereenkomst op waarin de gemaakte onderlinge afspraken zijn vastgelegd.