Infrastructuur (ondergronds en bovengronds)

Openbare Verlichtingsinstallaties zijn onder te verdelen in een bovengronds en ondergronds deel van het areaal. Het bovengrondse deel bestaat in hoofdzaak uit verlichtingsobjecten (lichtmasten en armaturen) en schakel- en verdeelinrichtingen. Het ondergrondse deel bestaat uit kabelinfrastructuur (zowel kabelnet van de netbeheerder als eigen kabelnetten).

Bovengronds beheer

Zoals aangegeven bestaat het bovengrondse deel in principe uit een lichtmast en een verlichtingsarmatuur. Deze kunnen nog in een conventionele uitvoering (armatuur met “elektronisch” voorschakelapparaat en een lichtbron) aanwezig zijn. Steeds vaker echter worden deze conventionele armaturen vervangen voor duurzamere LED-armaturen. Groot nadeel van de bestaande conventionele verlichting is dat er meerdere keren per onderhoudsperiode lampen uitgewisseld moeten worden en dat soms ook het voorschakelapparaat vervangen dient te worden voor een goed werkende installatie.

Voordeel van LED-armaturen zijn naast lagere onderhoudskosten ook vaak een lager energieverbruik en zijn lampvervangingen bij de meeste LED-armaturen niet meer nodig. Indien het geheel is aangesloten op een eigen kabelnet, komen daar ook verdeelkasten met beveiligingsapparatuur en inschakelvoorziening bij.

Ondergronds beheer

De ondergrondse kabelnetten zijn veelal eigendom van de landelijke netbeheerders. Zij hebben protocollen en procedures vastgesteld om deze ondergrondse infra te kunnen beheren. Consequentie van deze protocollen is dat men vaak te maken heeft met een lange doorlooptijd van een project die de uiteindelijke oplevering nadelig beïnvloedt.

Daarnaast mag, in de meeste gevallen, niet door de onderhoudsinstallateur of aannemer van een project aan het kabelnet van de netbeheerder worden gewerkt zonder schriftelijke toestemming van diezelfde landelijke netbeheerders. Om meer onafhankelijk te zijn en de regie in eigen hand te nemen, kunnen eigenaren van Openbare Verlichting overgaan tot het aanleggen van een eigen OVL-kabelnet. Hiermee worden doorlooptijden in ieder geval versneld en kunt u als eigenaar van het kabelnet zelf bepalen wie aan dat kabelnet mag werken.

Nadeel van deze oplossing kan zijn dat u zelf verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor het aangelegde kabelnet. Deze verantwoordelijkheid brengt met zich mee dat u hiervoor een installatieverantwoordelijke aan dient te wijzen. Dit kan zowel intern als extern. Indien u deze kennis niet in huis heeft, kunnen wij deze installatieverantwoordelijkheid voor u regelen.