NEN 1010 en NEN 3140

Installaties dienen betrouwbaar te zijn en een veilige werking te garanderen. Om ervoor te zorgen dat dit gerealiseerd wordt zijn er normen opgesteld. De overheid wijst deze aan in de regeling Bouwbesluit. De huidige NEN 1010 valt daar ook onder. In de NEN 1010 staan bepalingen (waaronder bepaling 133 en 511) waarin staat dat al het elektrische materiaal wat in een elektrotechnische installatie wordt toegepast aan de desbetreffende productnorm moet voldoen. Tevens beschrijft de NEN 1010 hoe de toegepaste componenten tot een veilig geheel kunnen worden samengevoegd in een installatie.

Kortom uw Openbare Verlichtings- en/of Verkeersregelinstallatie moet evenals alle elektrische installaties voldoen aan de normen NEN 1010 en NEN 3140. Beide zijn nauw verbonden aan elkaar. Globaal kunnen we stellen dat waar de NEN 3140 ingaat op het veilig werken aan de installatie, bepaalt de NEN 1010 de elektrotechnische voorwaarden waaraan een installatie moet voldoen. Volgens de NEN 3140 moet elke elektrische installatie onder verantwoordelijkheid van één persoon worden geplaatst, de installatieverantwoordelijke (IV’er). Belangrijke aspecten binnen de NEN 3140 zijn processen, procedures en periodieke inspecties. De Bedrijfsvoering van Elektrotechnische Installaties (kortweg: BEI) worden alle facetten beschreven om de veiligheid van de installatie te borgen.

Hebben alle ondergrondse kabels inderdaad een juiste isolatiewaarde? Hoe is het met de circuit impedantie gesteld en wat is de waarde van de aardverspreidingsweerstand? Zijn in de schakel- en verdeelinrichtingen ten behoeve van de Openbare Verlichtingsinstallatie wel de meest recente tekeningen aanwezig van de desbetreffende installaties?

Vragen waar u misschien nog niet bij stil heeft gestaan, maar die de veiligheid van uw installatie bepalen en steeds belangrijker worden.

Heeft u vragen of wilt u aanvullende informatie, schroom dan niet om contact op te nemen met één van onze adviseurs.