Over ILE

Infra Light Engineering B.V.

Infra Light Engineering gaat met haar tijd mee

Goede en betrouwbare Openbare- en Terreinverlichting is van cruciaal belang. Hierbij zijn de sociale- en verkeersveiligheid op en langs de wegen een vaak gehoord en besproken onderwerp. Verlichtingscriteria zoals gesteld in de richtlijnen voor openbare verlichtingsinstallaties kunnen hierin een goede leidraad zijn.

Betrouwbare Openbare- en Terreinverlichting is cruciaal

Wij bemerken wel dat steeds meer beheerders van verlichtingsinstallaties willen afwijken van de richtlijnen. Dit vaak met goed geargumenteerde redenen. Met onze zeer ruime ervaring op dit gebied kunnen en willen wij graag hierover meepraten en u ondersteunen in alle voorkomende vraagstukken.

LED-technologie

De afgelopen jaren heeft de LED-technologie een vogelvlucht gemaakt. De toepassing van LED armaturen in de buitenruimte is een vanzelfsprekendheid geworden. Vanwege de grote diversiteit in deze armaturen en lensoptieken is het van groot belang een goede keuze hierin te maken. Deze keuze is mede bepalend voor de duurzaamheid van uw verlichtingsinstallatie.

Veel besproken zaken zijn de levensduur van LED, inschakelpiek en het dimmen van verlichting zowel lokaal als centraal. Een bijkomende uitdaging van het scherpere LED-licht vormt het strooilicht of de lichthinder. Deze uitdagingen worden steeds belangrijker in de ontwerpfase van verlichtingsinstallaties.

Veel opdrachtgevers stellen vragen over:

  • De overgang naar eigen verlichtingsnetten;
  • Het aanleggen van eigen gelijkstroomnetten;
  • Wat zijn hiervan de voor- en nadelen;
  • Wegen deze voor- en nadelen op ten opzichte van de extra kosten die dat met zich meebrengt;
  • Zijn de bestaande netten wel geschikt voor deze aanpassingen/veranderingen?

Onze kennis en ervaring, mede opgedaan bij veel gemeenten in Nederland, kan bij het bovenstaande een toegevoegde waarde voor u hebben. Mogelijk gaat uw voorkeur ook uit naar ondernemingen die niet gekoppeld zijn aan leveranciers of installatiebedrijven. Met een goed doordacht ontworpen verlichtingsplan en bijbehorend bestek kunt u voorbereid de markt op, teneinde een scherpe concurrerende prijs te verkrijgen.

Als gemeente, bedrijf of particulier krijgt u steeds meer te maken met de kwaliteit van de Openbare- of Terreinverlichtingsinstallaties. Het maken van adviezen en bestekomschrijvingen dienen vanzelfsprekend te voldoen aan de daartoe gestelde normen en eisen. Aangezien deze normen en eisen steeds strenger en gecompliceerder worden, kunnen wij ons voorstellen dat u, als gemeente of onderneming, deze expertise niet of onvoldoende in huis heeft.

Infra Light Engineering wil u graag die ondersteuning bieden die u noodzakelijk acht om tot een goede complete aanbesteding van werkzaamheden te komen.

Voor u betekent dat:

Een onafhankelijke partner met een brede technische kennis en ruime ervaring.

Een betrouwbare partner waar het nakomen van afspraken zeer hoog in het vaandel staat.

Bent u geïnteresseerd in de dienstverlening van I.L.E.? Dan willen wij graag in een persoonlijk onderhoud met u het een en ander nader toelichten.

Team Infra Light Engineering