• Ontwerp Verlichting Heiloo kanaalweg

  • Ontwerp Verlichting Centrumplein Hoogkarspel

  • Ontwerp verlichting spoorwegovergang Broekerhavenweg

  • Ontwerp verlichting Westrandweg A5

Ontwerptrajecten

Naast het opstellen van bestekken en het ondersteunen van gemeenten gedurende aanbestedingstrajecten is één van de belangrijkste onderdelen van ons takenpakket het engineeren, registreren en uitwerken van Openbare Verlichting- en Terreinverlichtingsinstallaties. Naast lichtontwerpen en advisering over de toe te passen armaturen werken wij voor u de ondergrondse infrastructuur uit en werken wij het geheel uit van Voorlopig Ontwerp (VO) tot Definitief Ontwerp (DO).

Zoals aangegeven worden onze lichtontwerpen getoetst aan de meest recente regelgeving en bepalen we in gezamenlijk overleg met de opdrachtgever welke uitgangspunten gehanteerd worden. Het lichtontwerp vormt tezamen met het kabelontwerp de basis om te komen tot realisatie van de werkzaamheden en de uiteindelijke doelstellingen van de gemeente om tot verbetering van de Openbare Verlichtingsinstallaties in haar gemeente te komen.