Inventaris en Kwaliteitscontrole

Binnen gemeenten worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van de Openbare Verlichting. De Openbare Verlichting draagt bij aan een sociaal veilige, verkeersveilige en leefbare situatie binnen een gemeente.

Infra Light Engineering kan daar een belangrijke bijdrage in leveren door de Openbare Verlichtingsinstallatie te inventariseren en de kwaliteit van de Openbare Verlichting te bepalen, bijvoorbeeld aan de hand van het document ”Beeldkwaliteit van CROW.” Het is namelijk van groot belang dat de gemeente weet wat de staat van verlichtingsobjecten (lichtmasten en armaturen) in de gemeente is en daar kan Infra Light Engineering een belangrijke bijdrage in leveren. Infra Light Engineering verzorgd voor uw de opname van de inventaris en kwaliteit van verlichtingsobjecten in uw gemeente en levert deze aan in een rapportage.