WION

De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) vervangt de (vrijblijvende) zelfregulering zoals die bestond in de vorm van het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC). De WION, ook wel grondroerdersregeling genoemd, is op 1 juli 2008 in werking getreden, waarbij KLIC in het Kadaster is opgegaan. Het Kadaster voert in opdracht van de ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) de WION uit en faciliteert de informatieverstrekking over de ligging van kabels en leidingen.

Sinds 1 oktober 2008 zijn gravers (grondroerders) verplicht om bij elke ‘mechanische grondroering’ een graafmelding bij het Kadaster te doen. Het maakt hierbij niet uit hoe diep er wordt gegraven. Uitzondering op deze regeling zijn de agrariërs (voor hen geldt een gedoogbesluit voor graafwerkzaamheden tot 50 centimeter). Kabel- en leidingbeheerders moeten al hun (ondergrondse) kabels en leidingen binnen vastgestelde nauwkeurigheid digitaal beschikbaar hebben en aanbieden als het Kadaster daarom vraagt.

Doel van de WION is gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen (water-, elektriciteit- en gasleidingen, telefoonlijnen en olie- en gasleidingen) te voorkomen. Als beheerder van een ondergronds net heeft u de verplichting alle gegevens up-to-date en adequaat (= digitaal) ter beschikking te kunnen stellen. Infra Light Engineering heeft de kennis van zaken om u hierbij te assisteren of u een totaaloplossing aan te bieden.

Heeft u een beheer- en een grafisch systeem?

Misschien zijn de kaartenbakken en archiefkasten bij u al aan het verdwijnen. En misschien heeft u de gegevens (gedeeltelijk) digitaal verwerkt. Beschikt u zelf over een beheer- en grafisch systeem, maar niet over de capaciteit om dit adequaat te beheren? Dan bent u ongetwijfeld geïnteresseerd in een bedrijf als Infra Light Engineering, dat u met beide systemen kan assisteren of – als u wilt – ze voor u compleet gaat beheren. Uiteraard houdt u zelf het toezicht en de controle op uw gegevens.

Heeft u zelf geen beheersysteem?

U werkt nog met de kaartenbakken en archiefkasten? Uw gegevens zijn nog niet digitaal verwerkt? U heeft zelf geen beheerprogramma, maar wel een grafisch systeem? En u vindt het wenselijk het digitaliseren en het beheer van uw gegevens uit te besteden? In dat geval biedt Infra Light Engineering u alle faciliteiten van een modern beheerprogramma. Het bevindt zich in onze vestiging, via uw computersysteem krijgt u online toegang. Zo kunt u gegevens invoeren, opnemen en controleren op het moment dat het u uitkomt. Budgettering, onderhoud en planning: via periodieke rapportages krijgt u alle informatie die u wilt.

Zijn uw database en/of uw ondergrondse infrastructuur nog niet bijgewerkt of gedigitaliseerd, dan heeft Infra Light Engineering voor u de vakbekwame mensen om dat voor u uit te voeren. Volgens vooraf vastgestelde en afgesproken doelstellingen actualiseren wij uw database en digitaliseren wij het tekenpakket.

Neem hiervoor contact op met één van onze adviseurs.