Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van ilebv.nl en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers ilebv.nl gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe ilebv.nl gebruikt wordt, om rapporten over ilebv.nl aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Vragen

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen.

Aanpassen privacystatement

Wij behouden ons het recht voor dit privacystatement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.