Bestekken en aanbestedingen

 • Verlichting Haarlemmerliede Fietsroute F200

 • ILE RAW2015 Boek

 • Gemeente Bodengraven-Reeuwijk Onderhoud en beheer OVL 2016-2019 (RAW)

 • Gemeente Bodengraven-Reeuwijk Onderhoud en beheer OVL 2016-2019 (RAW)

 • Aanbrengen LED-verlichting snelfietsroute F200

 • Onderhoud en beheer OVL 2016-2017 (RAW) Heiloo

Bestekken en aanbestedingen

Door de jaren heen heeft Infra Light Engineering voor diverse gemeenten in de randstad bestekken uitgewerkt. Een gemiddeld project wordt over het algemeen middels een standaard RAW-bestek (RAW staat voor Rationalisatie en Automatisering Grond-, Weg- en Waterbouw) aanbesteed.

Uiteraard zijn er ook voorkomende werkzaamheden die van dien aard zijn dat kan worden volstaan met een vereenvoudigd bestek of technische omschrijving. Een duidelijk bestek, of deze nu is opgesteld overeenkomstig de RAW-systematiek of dat dit een vereenvoudigde technische omschrijving betreft, het voorkomt discussie, bespaart u geld en helpt u om uiteindelijk te komen tot het gewenste eindresultaat.

De door I.L.E. uitgewerkte bestekken variëren van:

 • Onderhoud en beheer van Openbare Verlichtingsinstallaties (open posten);
 • Groot Onderhoud aan Openbare Verlichtingsinstallaties;
 • Herinrichtingen en Reconstructies van Openbare Verlichtingsinstallaties.

Eén van de wijzigingen bij het opstellen van bestekken overeenkomstig de Standaard 2015 is dat alle algemene informatie die vaak in hoofdstuk 0 / deel 1 werd weergegeven in een bestek, nu wordt verwoord in een inschrijving- of aanbestedingsleidraad. Inmiddels hebben wij de nodige ervaring opgedaan en kunnen wij u goed ondersteunen op welke wijze deze het beste bij de bestekdocumenten kan worden aangeboden aan de inschrijvende partijen.

Mits goed onderbouwd mag u nog steeds de keuze maken voor een inschrijving op basis van laagste prijs, maar steeds meer opdrachtgevers verlangen een inschrijving op basis van EMVI (Economisch meest voordelige inschrijving). Met de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 is EMVI de overkoepelende term geworden voor alle gunningscriteria.

Deze gunningscriteria zijn :

 • Beste prijs-kwaliteitverhouding (voorheen EMVI genoemd)
 • Laagste prijs (ongewijzigd gebleven)
 • Laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit zoals de levenscycluskosten (nieuw gunningscriterium)

RAW-bestekken voor gemeenten

Infra Light Engineering heeft voor de onderstaande Gemeenten RAW-bestekken mogen uitwerken en in sommige gevallen ook het aanbestedingstraject begeleidt:

 • Gemeente Hoorn (Groot Onderhoud OVL 2009 – Appelenbuurt Blokker (RAW), hoeveelheden);
 • Gemeente Medemblik (Onderhoud en beheer OVL 2013 (RAW), open posten);
 • Gemeente Heemstede (Reconstructie OVL 2014 (RAW));
 • Gemeente Uitgeest (Groot onderhoud OVL 2015 (RAW), hoeveelheden);
 • Gemeente Beverwijk (Onderhoud en beheer OVL 2015-2018 (RAW) open posten);
 • Gemeente Heiloo (Onderhoud en beheer OVL 2016-2017 (RAW) fictieve hoeveelheden);
 • Gemeente Stede Broec-Enkhuizen-Drechterland (SED) (Onderhoud en beheer OVL 2016-2017 (RAW) fictieve hoeveelheden);
 • Gemeente Bodengraven-Reeuwijk (Onderhoud en beheer OVL 2016-2019 (RAW) fictieve hoeveelheden);
 • Gemeente Kaag en Braassem (Onderhoud en beheer OVL 2017-2020 (RAW) fictieve hoeveelheden, aanbestedingsleidraad, beste Prijs-Kwaliteitverhouding (PKV));
 • Gemeente Waterland (Onderhoud en beheer OVL 2017-2019 (RAW) fictieve hoeveelheden, aanbestedingsleidraad).

Vereenvoudigde bestekken

Naast RAW-bestekken heeft Infra Light Engineering in goed overleg met de opdrachtgever(s) vereenvoudigde bestekken opgesteld en in de markt gezet voor het aanbesteden van zowel onderhoud en beheerwerkzaamheden als diverse groot onderhoud-, reconstructie- of herinrichtingswerkzaamheden.

Hiernaast een kleine greep uit het portofolio :

 • Gemeente Stede Broec-Enkhuizen-Drechterland (SED) (Reconstructie Zeger Davidsonweg 2012 – Venhuizen, vereenvoudigd bestek);
 • Gemeente Haarlemmermeer (Herinrichting kabelontwerp Lisserbroek 2012, deelbestek RAW);
 • Gemeente Stede Broec-Enkhuizen-Drechterland (SED) (Aanleg OVL Drommedaris 2015 – Enkhuizen, vereenvoudigd bestek);
 • Gemeente Stede Broec-Enkhuizen-Drechterland (SED) (Reconstructie OVL P. Smitstraat 2015 – Enkhuizen, vereenvoudigd bestek);
 • Gemeente Medemblik (Reconstructie OVL 2015 – Midwoud, vereenvoudigd bestek);
 • Gemeente Heiloo (Reconstructie OVL Kanaalweg 2015, vereenvoudigd bestek);
 • Gemeente OVER-gemeente (Reconstructie OVL 2016 – Wormerland, vereenvoudigd bestek);
 • Gemeente Hollands Kroon (Reconstructie OV 2016 diverse straten, vereenvoudigd bestek);
 • Gemeente Voorschoten-Wassenaar (Reconstructie OVL 2016 Boschgeest en Noord-Hofland, vereenvoudigd bestek);
 • Gemeente Heiloo (Reconstructie / Groot Onderhoud OVL 2014-2015-2016-2017, vereenvoudigd bestek);
 • Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Aanbrengen LED-verlichting snelfietsroute F200 Amsterdam-Haarlem, vereenvoudigd bestek);
 • Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Reconstructie OVL 2016, vereenvoudigd bestek);