• Verlichting Westrandweg A5

  • Schakelkast bedradingklemmenstrook

  • Separeren kabelnetten netbeheer SED gemeenten

  • Verlichting Heiloo stationsplein

Toezicht houden en directievoering

Naast engineeropdrachten of het vervaardigen van aanbestedingsstukken ondersteunt Infra Light Engineering (I.L.E.) haar opdrachtgever(s) ook door het houden van toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en in sommige gevallen zelfs als directievoerder gedurende de realisatie van, aan derden, opgedragen werkzaamheden.

Door een proactieve houding zijn wij in staat om problemen te voorkomen gedurende de uitvoering van de werkzaamheden en ondersteunen wij het uitvoeringsteam om de opgedragen werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te voeren.